"Bilmek yetmez, uygulamak da gerekir;
İstemek yetmez, yapmak da gerekir"


Johann Wolfgang von Goethe


Modern zamanlarda yaşam, insanlar için de bir çok değişimi beraberinde getirmiştir. İnsan, iş ve özel yaşamında katı toplumsal kurallardan kendini kurtarmış; yaşamını ve diğer insanlarla olan ilişkilerini kendi kişisel tasarılarına göre belirlemiştir.

Bu denli farklı gelişmeler, yararlarının yanısıra beraberinde farklı sorunları da getirmiştir. Her şey daha hızlı, daha kapsamlı ve karmaşık oldu. Yaşamdaki kaos, bir şeyler yapma baskısı, zaman yönetimindeki başarısızlık ve her şeyden önce stres, insan yaşamını etkilemektedir.

Duygusal yükler ve hızlı bilgi akışı hayatı daha da zorlaştırmakta, yetersiz bedensel ve ruhsal denge hiç de azımsanmayacak derecede genele bakışı etkilemektedir. Sonunda insan, ağaçlardan ormanı göremez duruma gelmektedir.

Bunun yanısıra, insan sadece kendi arzularını ve hedeflerini değil, problemlerinin çözümünü de içinde taşımakla birlikte; her zaman en optimal yaşam kalitesine ulaşmak için hayatını yönetme, yeni yeteneklerini keşfetme ve geliştirme potansiyelini de taşımaktadır.

İnsanın kendi yönünü kaybettiği ve kendi başına yolunu bulamadığı durumlarda Koçluk yeni bir fırsattır.

Koçluk İngilizcede "to coach" sözünden üretilmiş ve danışmanlık, antrenörlük, yol göstericilik anlamına gelen bir hizmettir ve son yıllarda Türkçede kısaca "Koçluk" olarak yerleşmiş bir kavramdır. Koçluk kendi yolunu bulmada sistematik bir yöntemdir. Her insan kendine özgü olduğu gibi, problemler de kendine özgüdür. Burada önemli olan, söz konusu kişinin özel beklentileri ve ihtiyaçları üzerine gidilirken, uzun vadeli ve yapısal bir çözüm bulmaktır.

Koçluğun hedefi, hizmet alan kişinin, kişisel ve mesleki yetkinliğini geliştirmektir. Bu süreç koçun profesyonel yardımıyla soru ve çözümleme teknikleriyle, hizmet alıcıyla birlikte problemlerini aydınlatmak, nedenleri bulmak ve sonunda sistematik çözümleri ve yolları denemektir.

Koçluk, her şeyi bilmek ve öğüt vermek değil, aksine uygulunan farklı metodlarla sorunlara yönelik çalışmalarla hizmet alan kişiyi kendi kendisine problemin özüne inip iyi bir çözüme ulaşmasını sağlamak demektir.

Koçluktaki farklı çalışma alanlarımdan bazı örnekler aşağıda görülebilir:

Eğitim ve meslek
İş dünyası, serbest meslek sahibi olmak ve kendi işini kurmak
Partnerlik, evlilik ve çocuklarla ilgili konular
Yaşam için motivasyon ve kendini güçlendirme
Sorun ve çatışmaları çözüme kavuşturmak
Korkular ve baskılar üzerinde çalışmak
Kişisel hedefler, ilgiler ve yetenekler üzerinde çalışmak


Uzun yıllara dayanan mesleki tecrübelerimin yanısıra, zengin bir dil bilgisi ve kapsamlı kültürlerarası anlayışla sorunları çözme yöntemlerimden faydalanabilirsiniz.


FİYATLAR:

Koçluk:Konuya göre saat başı (+ kdv)
50-300 Euro.


Arabululucluk ve Koçlukla ilgili yöntem ve giderlere yönelik geniş bilgiye, bana ait internet sayfamdan ulaşabilirsiniz.