Çalışma alanım olan Medeni Kanun dışında diğer
alanlarda sunduğum hizmetler:

 


Genel olarak:


Senet Hukuku Satış-, Kira-, İltizame-, Leasing-, Hibe Hukuku ...
Aile Hukuku Boşanma-, Nafaka Davası, Nesep işlemleri ...
Miras Hukuku Miras tasfiyesi, Mirasçıların tespiti, Veraset seneti işlemleri ...
Iş Hukuku İşten çıkarmalara karşı güvence, İş Senet Tasarımı ...
Trafik Hukuku Kaza- ve Ehliyet ile ilgili işlemler ...
Sosyal Hukuku Malullük Emekliliği, İşsizlik Parası ...
v.s.