"Bizi insan yapan, bir arada konuşuyor olabilmemizdir."


Karl Jasper


Çatışmaları bir şans olarak değerlendirmek, günümüz dünyasında Mediasyonu (arabuluculuğu) daha da önemli kılmaktadır.

Yaşam giderek hızlanmakta, istekler artmakta ve buna bağlı olarak daha da karmaşıklaşmakta, daha çok yanlış anlaşılmalara neden olmakta, bu da insanlar arasındaki ilişkilerde bir çatışmaya dönüşerek, mahkemlere kadar yansımaktadır. Hukuksal çatışmalar, tarafları yüksek mahkeme ve avukat giderlerinden dolayı sadece ekonomik olarak değil, ayrıca ilişkilerde de oldukça ciddi derecede etkilemektedir. Ancak tüm bunların yanısıra bir çok anlaşmazlık, çıkarların korunması doğrultusunda mahkeme dışı da çözülebilmektedir.

Mediasyon (arabuluculuk), bir anlaşmazlığın çözülmesinde yapısal bir yöntemdir ve arabulucunun (uzlaştırıcı) tarafsız olduğu bir ortamda "iki tarafın da kazandığı" bir çözüm demektir. Önemli amaçlarından biri de; anlaşmazlığı mahkemeye taşımadan çözmektir.

Mediasyon (rabuluculuk), sadece bir tarafın değil, aksine iki tarafın da beklentilerini kaşılayabilmeyi hedefler.

Buna göre arabuluculuğun yöntemleri aşağıdaki prensiplerle gerçekleşir:

Gönüllülük: Taraflar, yöntemi uygulamada özgürdürler ve istedikleri hen an bırakabilirler.
İki Taraflılık:  Arabulucu, her iki tarafın çıkarlarına ve bakışına eşit ölçüde yaklaşır.
Öz Sorumluluk:  Taraflar kendi çıkarları doğrultusunda çaba harcarken başkalarını değil kendilerini yöntemin sorumlusu olarak görürler.
Açıklık / Bilgi Verici Olmak:  Katılımcılar, karşılıklı olarak açık olmakla ve bilgi vermekle yükümlüdürler.
Gizlilik:  Açıklığın sağlanabilmesi için, katılımcılar hem yöntemden hem de gizlilikten sorumludurlar.
Sonuca Açık Olmak:  Yöntem, katılımcıların kendi yaratıcı ve esnek çözümlerini geliştirebilmelerine açıktır.


Mediasyon (arabuluculu), yeni bir düşünce tarzıyla yapıcı sonuçların alınabilmesine yönelik bir yöntemdir.

Bir arabulucu olarak benim görevim, hedefe yönelik konuşmalarla birlikte bu yöntemi yürütmek, olguları ve duyguları göz önünde bulundurup karşılıklı birbirini dinlemede önemli bir rol oynamak; yapısal bir tarz ve biçim doğrultusunda katılımcılarla birlikte bir çözüm üzerinde çalışmaktır.

Mediasyon (arabuluculuktaki) görev alanım çok yönlüdür:

aile ve çiftlerde (Örn. Boşanma ve velayet)
iş dünyası ve ekonomi (Örn. İş, ticaret ve sözleşme ilişkileri)
komşululukla ilgili sorunlar
okul ve gençlik çalışması
fail-kurban uzlaşması
kültürlerarası Mediasyon (abuluculuk)

Mahkemeye karşı arabuluculuğun avantajları:

Zaman ve masraf tasarrufu.
İlişkilerin iyileştirilmesi.
Geleceğe yönelik çözüm.
Kamuya karşı gizlilik ve gizliliğin korunması.
İyi yürütülmüş bir Mediasyonda (arabuluculukta) yüksek uzlaşma oranı.

Uzun yıllara dayanan avukatlık görevimde, mahkemelerde, poliste, bir çok değişik kurum ve kuruluşta, Almanca ve Türkçe tercümanlık ve çevirmenlik deneyimlerimde edindiğim tecrübelere bağlı olarak, hukuk uzmanlığımın yanısıra; zengin bir dil bilgisine ve kapsamlı kültürlerarası anlayışla sorunları çözme yöntemleri geliştirmiş olmam, bu alanda benim adıma güven verici bir alt yapı oluşturmaktadır.

Mediasyon (arabuluculuk) yönteminden yararlanabilirsiniz.

Yöntem ve masraflarla ilgili geniş bilgiye, bana ait homepage sayfamdan ulaşabilirsiniz.


FİYATLAR:

Arabuluculuk:Konuya göre saat başı (+ kdv)
100-350 Euro.


Arabuluculukla ilgili yöntem ve giderlere yönelik geniş bilgiyi, büromu arayıp öğrenebilirsiniz.